Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

TƠ BẸ CHUỐI

 TƠ BẸ CHUỐI

 tơ bẹ chuối
dài một sải / ngắn một gang...
mỏng tang
hư thật.

 tơ bẹ chuối
trong vắt
triền thác
 ngọc trai 
hong nắng mai
ướp sương lá cỏ 

Tơ bẹ chuối 
buộc 
 tình ai bỏ ngỏ 
  chuốt dài 
óng mượt 
lóng cây.Không có nhận xét nào :