Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Vui: LỌM KHỌM


LỌM KHỌM TÌNH

Sập chiều.
Vàng nắng lịm  rồi
Ngồi lâu e...
Thôi để  tôi ngược tàu.
Đường xa líu ríu chân  nhau
Gậy tre, tay nải một đầu bồng bênh.

...  Lọm khọm  dáng, lọm khọm hình
Gồ ghề xươung xẩu - tay mình, tay ta
Rúm nhăn khô xác làn da
Mờ mờ đôi mắt, nhoà nhoà lối đi
Thều thào 
ai 
ấp úng gì? 
Nặng tai... mặc gió cuốn đi ào ào
...
Run run đứng níu bờ rào
Dõi lưng còng bước thấp cao mé đường...

Gom sương gió, vớt gió sương
Nhặt rơi vãi thoáng mùi hương thuở nào...

Hát Cát 14/03/2017

.

Không có nhận xét nào :