Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

DIỄU MÌNHDIỄU MÌNH

Không nhận là lỗi tại mình
Rêu  vẫn rêu muôn năm xám mốc
Nước ao tù vẫn lầy bùn vẩn đục
Và cuộc người vẫn giành giật lợi danh

Chợt nhận ra là lỗi tại mình
Trát phấn tô son hình nhân bán ế
Giang san dời. Lòng tham nguyên vẹn thế
Nguyên vẹn dối lừa ngự trị thế gian.

Chợt nhận ra
Chợt nhận ra
con ngan
Lạch bạch xó vườn / Cứ ngỡ nơi Tiên giới
...
Hat Cat 16/03/2016

Không có nhận xét nào :