Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

NGUYỆT DA CA -Hồ Xuân Hương

Bài ca đêm trăng ( dịch Nguyệt dạ ca - Hồ Xuân Hương)

Nguyệt dạ ca (2)  Lưu Hương Ký留香記 

Tác giả: Hồ Xuân Hương 

胡春香 月夜歌(二)
 花其字兮葩其詩
 霞為裳兮雲為衣
亦既遘兮我心則怡
語曷寄兮棲遲
愁留湘水聴
悶壓蜀山低
日月兮無根兮
情之所鐘
不知其期

Hoa kỳ tự hề ba kỳ thi
Hà vi thường hề vân vi y
Diệc ký cấu hề ngã tâm tắc di
Ngữ hạt ký hề thê trì
Sầu lưu tương thủy thính
Muộn áp thục sơn đê
Nhật nguyệt hề vô căn hề
Tình chi sở chung
Bất tri kỳ kỳ

Bài ca đêm trăng (2) 
Dịch Bùi Hạnh Cẩn


Hoa làm chữ chừ, nhụy làm thơ,
Ráng làm xiêm chừ, áo là mây,
Cũng đã gặp nhau chừ, lòng ta vui vầy;
Lời gửi chừ sao chậm chầy;
Sông Tương nghe buồn chảy,
Non Thục sầu nên đầy;
Trời trăng chừ không gốc chừ,
Chung đúc mối tình,
Biết bao giờ đây? 

1 nhận xét :

mưa rừng chiều nói...

SANG THĂM CÁT.... CHÚC NGÀY CHỦ NHẬT VUI VẺ NHÉ!,,,,
Thảnh thơi sang thăm Cát
Nhặt được cái tem vàng
Đọc thơ Hồ xuân Hương
Nỏ hiểu răng chi hết.... hiiiiiiii......