Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

TRÁCH


TRÁCH
Mồ hôi rớt ướt mép hè
Đường nắng bỏng xác búi tre đầu làng. 

Tội thân cơn gió nhỡ nhàng
Đã chẳng mát, lại táp vàng ruộng dâu.

Hi heo tơ kén lứa đầu
Suốt long... tấm lụa hoa cau lỗi rồi.

Thế mà hẹn đứng, hẹn ngồi.
Bao giờ phượng đỏ nửa giời thì sang...

Mà nay chim chóc ra ràng
Tằm mấy lứa cuốn tổ vàng.
Tịnh không.

Cháy lòng những nhớ cùng mong.
Đoán là cầu sập, đường vòng khó qua.

Lủi thủi bướm, lầm lụi hoa
Vu vơ câu chuyện làm quà. Rồi thôi.

Tức mình ém nắng lưng đồi
Nung sỏi đá để tặng ai.
Khi mà!...

Hat Cat
20/07

Không có nhận xét nào :