Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT

CHÌM THƠ NGẮN 

NAO NAO
Ngọn sóng nao nao, nước vặn dòng
Đôi bờ mịn cỏ biếc sông trong
Bao giờ qua bến Tương Giang ấy
Chèo lướt thuyền Trăng viết chữ " đồng".
--
NGƯỢC
Xoáy ngược muộn Xuân quay lại đông
Cho hoa chờ Tết ủ hương nồng
Dặm dài từ độ phai lời hẹn
Mây lững lờ trôi xơ tướp bông!
---

NHỚ
Dấu yêu ở mãi tận phương nao
Xui kẻ lữ hành bước thấp cao
Ly khách chôn chân chìm mộng ảo
Khuê phòng mòn mắt đắm ngàn sao...

Không có nhận xét nào :