Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

ĐẦU SÔNG - CUỐI SÔNG


ĐẤU  SÔNG = CUỐI SÔNG


Chả phải đầu sông, chả cuối sông
Mà sao ra ngóng lại vào trông
Lạnh lùng nêm gió lèn hiu quạnh
Lộp độp gầu mưa rót phập phồng
Nghiệp kiếp luân hồi xây xẩm mặt
Nợ duyên vay trả xót xa lòng
Có đâu cách bức ngàn trùng nhỉ
Mãi vẫn đầu sông... vẫn cuối sông...

Hat Cat
21/08/2016

Không có nhận xét nào :