Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

MẶT NẠ

Hình ảnh có liên quan

MẶT NẠ

Mặt nạ đeo lâu thành thân thuộc
 tháo ra thấy chông chênh hẫng hụt
thấy khác thường nhật
mình
 ... như cọng bèo lênh đênh. 
 như bọt nước lênh đênh
 như giọt nắng lênh đênh
Vô định đất trời
 tròn méo.

 Mặt nạ
... nhìn mây héo
liếc mưa gầy
tạt heo may
 tê lạnh.

 Mặt nạ
đau đỏng đảnh
 vui đỏng đảnh.
chụp vào / Tạnh.
Ta - An lành.

Mặt nạ thanh bình
- Sự thanh bình xa xót.

HatCat
21:08/2016


Không có nhận xét nào :