Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

NHẸ LÒNG

NHẸ LÒNG

Thúng quang ai nhấc hộ rồi
Hắt tung đá núi, sỏi đồi.
Tểnh tênh.


Mịn màng khuya ngóng bình mình
Hừng đông tẽ lọn mây xanh phết hồng.

Thung thăng riêng cõi tang bồng
Trong veo những hạt sương trong mát lành
Ngác ngơ nai ngắm bóng mình
Non tơ cây nhú búp cành non tơ...

Trời chiều sót giọt nắng mơ
Đu gió sợi, níu rèm mưa chòng chành.

... Dịu dàng tiếng phách, tiếng sênh
Nhạc Tiên tấu khúc bồng bềnh cõi hoa

Hat Cat 12/05/2017

...

Không có nhận xét nào :