Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

THƯA VỚI PHỤC HY

THƯA VỚI PHỤC HY
( Viết vui về quẻ THÁI và BĨ _ không có ý lạm bàn về DỊCH HỌC. Mong cả nhà châm chước! )

Phục Hy ơi
Người sai con vẽ Hà Đồ
Lũ cuốn ào ào nên Hà Đồ con vẽ ra méo mó
Người sai con đem 64 quái sắp thành từng bộ
Con không xếp quái nào
vứt hết rồi... 
 mỗi quẻ Thái giữ nguyên
Con phì cười thấy quẻ này Giời dưới - Đất trên
Nghich ngược thế mà lại bảo: Âm Dương thuận lý!
Giời trên đầu - Đất dưới chân đổi là quẻ Bĩ…
“Bĩ cực - Thái lai”  Giời Đất lộn đuôi đầu

Con ngộ rằng: Lạc Thư Hà Đồ cùng chui ra từ một lọ mực tầu
64 quẻ loanh quanh cùng một bút lông bôi vẽ ...
Loay hoay Âm Dương _ Ngũ Hành chung một nhẽ
Bát quái dọc ngang_ ngắn dài _xiên chéo khác gì nhau.

Người mắng con: “Ngu lâu
“Bao giờ mới hết phận Ếch ngồi đáy giếng
Chỉ thấy được bầu trời bằng miệng chén
và Thái cực vô căn!”
Con cười nhe răng
Chổng vó lăn kềnh thảm rêu mềm mịn
Che mắt, nút tai mặc tháng đi năm đến
Làm con tép, con tôm lấm bùn hụp lặn thảnh thơi!

* Phúc Hy ơi!
Con cầu xin Người
Nếu nay mai Người vẽ lại Giời
Người hãy vẽ to hoa, lớn quả
Nếu vẽ con người hãy vẽ miệng và bụng nhỏ hơn cái kim thật nhỏ
Để họ khỏi nhồm nhoàm nuốt ráo rào sông núi trái thiêng.

Không có nhận xét nào :