Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

GIẢ NGƠ

Đùa người hay đùa

GIẢ NGƠ

Lẳng lặng giả ngơ chẳng biết gì
Tịnh tâm buông bỏ hết sân si
Nghe câu dối  trá coi như thể...
Thấy  điệu bông lơn ngó hệt khi...
Lúc giận lúc hờn lòng ngỡ thoát 
Thoáng thương thoáng nhớ dạ còn ghi 
Rồi ra vôi vạch khô cong nhỉ? 
Mới biết  thật hư chuyện ngãi nghì

Không có nhận xét nào :