Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

TIẾNG MÕ TRÂU RỪNG ĐÁ BÀN ( Tuyên quang)

TIẾNG MÕ TRÂU ĐÁ BÀN

rừng chiều vẳng tiếng mõ trâu
nghe xôi xa tự thẳm sâu vọng về
nước lòn róc rách đá khe
ngàn xưa xanh níu ngọn tre xạc xào

Lắng nghe xa cũ thì thào
một thời hào khí thuở nào vẫn đây
bóng người thấp thoáng nhành cây
bàn chân mòn vẹt mỏng dày vách trơn
lều tranh vẫn vắt sườn non
lối rêu phong rớt cánh son hoa rừng.

chân leo dốc...
bỗng ngập ngừng
Xót xa nước máng, gạo thưng cuộc người.

Giữ vàng gìn ngọc bao đời
Chợt nay tiền bạc soán ngôi. Thình lình

Nghĩ thương muôn bậc anh linh
vực cơm, rau cọng, dối mình làm no.
máu hồng nhuộm thắm sắc cờ
bao hy sinh đổi cơ đồ mong manh.

Tiếng mõ trâu giữa muôn xanh
Rừng thanh bình giữ thanh bình phút giây.

Tuyên Quang 25/04/2018

Không có nhận xét nào :