Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

VÉT NIỀM TIN

VÉT NIỀM TIN

Vét niềm tin mòn vẹt đáy đời
Đau đáu cõi người mủn nát
Mặt trời rách toác
Bầm vết đen.


Vét niềm tin để vá víu con tim
Nhức nhối từng huyết quản
Hạt hồng cầu hoảng loạn
Ứ mạch trôi

Vét niềm tin đắp điếm cuộc vui
Tròn méo khóc cười mặt nạ
Túi gió ngược mùa. Đọt mây tơi tả.
Vẩn vơ tìm...

Đáy đời xơ bươm vết cào vét niềm tin! 

Hat Cat
22/05

Không có nhận xét nào :