Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

LÀM SAO

LÀM SAO

Lầm sao là cớ làm sao? 
Không dưng tự ngoăc minh vào bỗng dưng
Cây lặng dám khiến gió dừng?
Một hạt cỏ
Chết chim ưng có ngày...

Không có nhận xét nào :