Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

THIỀN ĐÊM


THIỀN ĐÊM

Lởi thưa :  Thiền đưa con người về tĩnh lặng và hạnh phúc giải thoát... Cat tôi không dám lạm bàn. Chỉ viết thơ cho tâm thân 
thanh thản vui  tươi mà thôi. 
————-
Biển đêm 
Tôi thiền
Cõi Thiền mềm guồng  tơ
xe lối  vào riêng tôi
  tĩnh lặng.

Lặng tờ cõi  mơ
cõi mơ ốc biển 
cõi mơ bọt nước ào trắng bến
Sóng đêm thì thào ru rím tôi 
Biển đêm  rì rào  vỗ về tôi 
bé thơ tôi
 bé thơ đất trời 
  bé thơ vũ trụ.
Con sóng mịn trườn... 
À ơi
Đặc quánh biển mặn mòi: 
Anh_ Người đàn ông Định mệnh riêng tôi.

Núi đêm 
Tôi thiền
 Đá khô xác già nua lưng tựa
Đá bạc thếch sương hoang rơi nghiêng
  Nai giác khuya chạm lá
Chim ghẹo hoa mắt ngời.

Đáy thẳm trồi
 cát sỏi lăn công cốc 
tròn xoe trườn / xô dốc
nước cuốn vẹt lòng trôi.
Hồng hoang tan
 Tâm Thiền tụ
  Anh _ Người đàn ông Định mệnh riêng tôi

Nhỏ nhoi. Mong manh 
Tôi  - Anh
 Hạt đất _ Giọt trời
Đằm trong xanh.

 Thiền đêm
Cây đan màn êm
Cỏ nhồi gối ấm
Mây nước kết rèm
Định mệnh.
Trăng sao chăng đèn
Định mệnh

Nửa cõi Thiền mơ
Nửa thực cõi Đời:

 Anh _ Người đàn ông Định mệnh riêng tôi! 

Không có nhận xét nào :