Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

VU VƠ

 VU VƠ

Một con gió xẹt ngang chiều
Lơ thơ cây lá dạt xiêu thân gầy
Ngà ngà men rượu nồng cay
Vu vơ chợt ấy,  thoáng này làm chi?!
Rối bời nỗi nọ, niềm kia
Đường xa khuất nẻo, lối về mông lung.


Có gì ở cõi 
Muộn chiều ai tẽ ráng hồng chân mây? 
Mịt mù người đấy, ta đây
Bờ xanh câm nín, dòng đầy lặng trôi.

Chậm mau... đã cuối cuộc người
Buông tàn úa, đón nụ cười cỏ hoa
Gió gần ao ước mây xa
Rắc vàng nắng xoã mượt mà bông lau

Giọt khuya sương đẫm canh thâu 
Nắm chặt tay. Lặng nhìn nhau bồi hồi.


20/05/2017

Không có nhận xét nào :