Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

KHUẤT

KHUẤT

khuất
thời gian mờ tỏ
 không gian bỏ ngỏ
Mình ta xuyên vũ trụ. 
Bay.
cùng hạt nước li ti mây
cùng hạt cat long lanh ngọc

Khuất
vẫn nước trong vắt
 vẫn nắng rực hồng

Khuất 
Sắc / Không
Đời
tĩnh lặng.

Không có nhận xét nào :