Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

NGỘ

NGỘ

Tặng Phuong Tran Minh 

Mưa cơn quét sạch bụi trần
Trầm luân mây thoát trầm luân Địa đàng


Gió  đời cuồn cuộn non ngàn
Cuộc mình rười rượi mênh mang nẻo mình.

Ngộ.
Thân Tâm hết vô minh
Nắng trong veo. 
Nắng thuỷ tinh
Ú oà.

Hat Cat 13/05/2017q

Không có nhận xét nào :