Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

XIN ĐỪNG ĐÁNH ĐU CÙNG GIÓ

XIN ĐỪNG ĐÁNH ĐU CÙNG GIÓ 

Chao đảo đu 
Tình nghẹt thở,
Tình hụt hơi.
Mình ơi! 
xin đừng đánh đu cùng gió!


Cột tình veo vọ
dây tình mỏng tang.
nắng sợi vàng
mây bông trắng
hút vào trống vắng.
oà về rỗng không.

Gió xoáy vòng 
gió hoang mùa cạn kiệt.
Tình lạc đường 
 tình oan nghiệt 
thắt cổ gió đồng trinh.

Ơi mình, 
xin đừng đánh đu cùng gió!

Hat Cat 28/04/2017

Không có nhận xét nào :