Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

ĐÙA

ĐÙA 

Ừ : thì có, Ứ : lại không
Dở hay thử "tập tầm vông". Nhé tình
Bàn tay thô. Ngón tay kênh
Sấp là ta,  ngửa  của mình. Trống không! 
Cả cười; tráo đổi lòng vòng
Úm ba la rối cả  trong lẫn ngoài.

Cố công mấy cũng phí hoài
Đã đành ... nát cả nồi khoai.
Thôi thì...

Không có nhận xét nào :