Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

YÊU & KHÔNG YÊU

YÊU & KHÔNG YÊU 

Khi yêu, lườm từng hạt mưa
nguýt từng cơn gió
ghen ban mai vàng
hờn ráng đỏ 
 ngày lo ai thay lòng
 đêm sợ ai đổi dạ.

không yêu nữa 
tuỳ lả lơi quen lạ
mặc hẹn thề đơn sai
 vô hình nay
vô hình mai / vô hình hết thảy.

Rồi 
Tháng ba sấm dậy
tháng năm mùa vàng
thu lụi, đông tàn
Năm sót lại đen sì đêm củ mật.

Rời khúc ngoặt

ta về phiêu du.Không có nhận xét nào :