Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

THOÁNG ẤY

THOÁNG ẤY

Thoáng ấy
Mưa cười, nắng khóc.
 Gió rung / Cây lá thay mùa
So đo / mùa đông rét mướt
Ướt đất, lem trời tong tả bụi mưa.

Lối khuya
Nhặt khoan mõ cá
Nhịp cung thương bỏ ngỏ
Ngõ vắng tối mò
Lơi tiếng đàn cóng ngón tay tê
Buông tiếng đàn lạnh trái tim se...

Thoáng ấy
Đê mê
Muộn chiều hò hẹn.
Thuyền không bến 
Lững lờ vô định dòng trôi.

Thoáng ấy
Trái mùa gió độc
nồm nam đổ mồ hôi.

Thoáng ấy
Trốn sau đồi
Mặt trời bánh đa khô khốc.
Thuyền trăng 
nhẹ tênh trấu thóc
Vụn sao cám rắc 
toé tung khuya.

Thoáng ấy 
Mây vo cội chè
Giông tơi bươm tàu chuối ...

Thoáng ấy
dặc dài năm canh
buốt tê sương muối
hắt heo mưa gội.
Xéo bóng cây
Xiên màn tối.

Thản nhiên... 
... Lõm bõm ngược sông!

Hat Cat Diệu Sinh
2015

Không có nhận xét nào :