Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

DẶN DÒ

DẶN DÒ
*******
( Lời thưa:
Người gần... nào có ai gần
Người xa... Đáy nước gương trăng tan rồi.
Một tôi ngang dọc với đời
Dặn vu vơ
với  
một người vu vơ.)

**************
Xa mặt xin chớ cách lòng
Xin đừng vin quất,  trẩy bòng, nhé ai! 
 Tơ trời trót gút thành đôi
 Cũng đừng nói đứng, cười ngồi... đẩu đâu.

Trầu thơm đã đượm hương cau
Vừa vôi bện thắm môi nhau, nhỉ tình!?

Mây non là sát mái đình
Sương già căng giọt rớt vành giếng thơi. 

Sông sâu hun hút dòng trôi
Sóng ì oạp,  mạn thuyền xuôi lặng lờ.

Trăng vàng mơ.
Sao vàng mơ.
Dòng Ngân 
Ô Thước
nín chờ 
mùa Ngâu! ...

HatCat 13/05

Không có nhận xét nào :