Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

GIỞ GIỜI

GIỞ GIỜI

Giở giời.
Nào gió trái đâu? 
Nồng trưa con nắng tàu tàu phố oi.
Một mình tôi với một ai
Ruổi rong nhặt cuộng lá hoai mép đàng.


... Ngóng hè, hè cứ chàng màng
Tiễn xuân, xuân núp tán bàng chửa xa.
Chờ cây, cây chả đơm hoa
Đợi vu vơ, gặp mù sa táp chiều.

Tùm hum phố xá vắng heo
Chợt đâu
gặp hạt mưa reo...
Giở giời.

Hat Cat 04/05/2017

Không có nhận xét nào :