Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

RƠI

RƠI

Tôi tự ném tôi
Rơi.
Rơi tự do
 rơi xiên chéo đời
rơi không vận tốc.


Gia tốc trọng trường âm 
 ly tâm - 
Rơi ngược.

Rơi
Tôi 
một mình
về phía hư vô!

2015

Không có nhận xét nào :