Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

EM THẮP LỬA TRỜI ANH

EM THẮP LỬA TRỜI ANH

Sợi nắng thinh không
rơi  là đất mặt
sợi nắng hương mật
suông trăng.

nắng  xéo bước em
rớt lửa.
 tơi nửa
nắng bàn tay.
Bàn tay xanh gầy / bàn tay cô lẻ
tà dương bợt đỏ
sập then đông.

nắng  chìm ngọn sông
 hoá thân ma mị
con sóng lẻ
khua bì bõm bờ đau.

Nắng lặn đêm sâu
nắng chìm khuya vắng.

gom nắng câm lặng
Em 
thắp lửa
trời Anh!

Hat Cat Diệu Sinh


Không có nhận xét nào :