Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

NGÀY CỦA MẸ.

NGÀY CỦA MẸ

Ngóng về cõi mịt mù xa
Con nghe nghèn nghẹt tiếng gà gáy khuya
Rào tre cào rách lối về
Nát như tương những bộn bề cũ xưa
Vô tình / cạn  cóng nước mưa
Vô tâm / nóng táp  hũ dưa tàu tàu
Vại cà úp ngược đã lâu
Bình vôi đóng chóc, cau giầu héo đen.
Cũ xưa loen loét chua men
Riêng nhớ Mẹ. 
Vẫn
vẹn nguyên
Mẹ à.

Mẹ xa quạnh cửa, quạnh nhà
Cả cơm nước lẫn rượu trà
nhạt tênh! 

Long đong ngược thác  xuôi ghềnh 
Con loay hoay giữa lênh đênh cuộc người!

Không có nhận xét nào :