Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

CẮC CỚ

CẮC CỚ.

Cắc cớ duyên, cắc cớ tình
Ai xui bóng trộn lẫn hình, hình ơi! 
Gió mướt mát, mây bời bời
Kìa hoàng hôn, nọ ban mai mong chờ...


Đời như thơ, tình như thơ.
Tà dương buông nắng đậu hờ mép vai
Năm cùn mòn, tháng tàn phai
Dở dang giêng, dở dang hai.
 Tàn mùa.

Nắng chiều ươm nhớ vàng tơ 
Ấm nồng chiều gió trộm lùa tóc ai

Cắc cớ hôm, cắc cớ mai
Cồn cào nhớ ngắn, thương dài nỗi xa...

Hat Cat
02/05/2017

Không có nhận xét nào :