Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

LẤP LÁNH ƠI,

LẤP LÁNH ƠI, 

Thôi đừng lấp lánh nữa, Sao! 
Hãy buông cánh gió lặn vào hư không
Ém lung linh dưới đáy sông
Dấu rười rượi vạn ánh hồng vào đêm.

...
 Chái nhà rượu hũ sôi men
Chiếu ngang chõng hẹp trải nghiêng vẫn thừa
Lưng trời xúm xít tua rua
Chợt le lói sao Hôm lùa kẽ song 
Chợt sao băng lịm mé sông
Chợt mờ mịt, chợt bùng nhùng bóng khuya.

Bồn chồn sao - giấc tình mê
Đắm chìm sao cuốn bốn bề bão giông.
Thất Tinh Bắc đẩu gầu sòng. 
Khi tát gió bấc, lúc đong mưa trời.

Thôi đừng lấp lánh, Sao ơi! 
Vo tròn ánh lửa ủ đời.
Nhé Sao  !

Không có nhận xét nào :