Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

MUỘI ĐEN

MUỘI ĐEN

Cuộc tình than đỏ 
bốn mùa mưa, năm mùa gió 
âm ỉ hồng
bén lá rừng 
Lửa 

Tắt.  

Lá rừng ẩm mốc. 
lá rừng mủn tơi
lửa nhồi
tro than sượng
gió chướng
mưa lạc mùa
Lửa già nua
Tắt.

 Rêu đầm nước
bùn vương tám phía cong khô 
gân rừng xơ
uột èo leo lắt
Lửa lịm dần
Tắt! 

Cuộc tình than đỏ 
Muội đen.

Hat Cat 
15/5/


Không có nhận xét nào :