Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

HÃY NẮM TAY

HÃY NẮM TAY 
( gặp lại) 

Xoè tay 
bàn tay khô 
bàn tay lạnh
nắm tay nhau
nắm thật chặt
bàn tay mềm ấm lại bàn tay

Ánh mắt  nhạt, màu mắt phai
Già
nhìn nhau
đăm đăm da diết
mắt mình - hạt huyền lưu luyến
mắt ta  - hổ phách trong.

Không có thời gian
Không có không gian
Chỉ có bàn tay nắm bàn tay đi đến bến cuối cùng.

Hat Cat


Không có nhận xét nào :