Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

TUỔI BÔNG LAU

TUỔI BÔNG LAU

Đặt gánh tang bồng bến muộn
tóc bông lau xoã bờ khuya
quanh co đường nắng 
tàn xuân hoa lạc cõi mê

Ngũ hành tương sinh, tương khắc
 âm dương khi thịnh khi suy
Môi bông lau thủ thỉ
 muôn xa Thái Cực gọi về.

Nhặt thăng - phù vẽ mây biếc
ném giáng - trầm xuống đáy biển 
Dạ bông lau ủ mầm tuyệt diệt
xoáy trôn ốc thiên hà.

Tuổi bông lau băng tuyết
tuổi bông lau phôi pha
Tuổi bông lau nắng sớm
Tuổi bông lau hương hoa.

Hat Cat 16/05/2017

Không có nhận xét nào :