Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

HOÁ RA

HOÁ RA 

Hoá ra 
cỏ cú mãi hôi
hồng cứ hồng thơm ngát
và, 
lòng đời rất chật
không đủ chỗ cho tình yêu đặt nửa ngón chân.

Hoá ra 
 Đời xoay vần
danh - lợi - tình / chong chóng 
Cứ Vũ trụ cuồng phong / cứ mặt trời lửa bỏng
quay chốn người đen thui.

Ngộ 
  dòng trôi 
 cõi lặng
là Giải thoát
là Niết Bàn.

Hat Cat 15/05/2017

Không có nhận xét nào :