Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

BẮT ĐỀN

BẮT ĐỀN 
Bắt đền ai đấy, ai ơi! 
Ai không đến khiến trắng trời mưa sa
Chiều buồn nhầu nhĩ lá hoa
Gió cơn lỡ nhịp cuốn xa, xô gần.

Kệ  Ai đi nhặt hương xuân
Chắt trong veo giọt trong ngần đền ta.

Hat Cat
24/05/2015

Không có nhận xét nào :