Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

TIÊU GIAO

TIÊU GIAO

Cứ như dạo, cứ như chơi
Mất còn, thua được, khóc cười mà chi
Chớp nhoằng đến, giông ào đi
Mưa bỏng rát, nắng dầm dề đùa nhau.Khư khư giữ trước, gìn sau
Sẩy tay vô ý qua cầu đánh rơi !

Dại khôn cũng đến thế thôi
Kiếp người ai chả nổi trôi Ta Bà.
*
 Tiêu giao cánh bướm la đà
Mặc gió mây ghẹo lá hoa... Đợi mùa...

Không có nhận xét nào :