Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

MẸ ƠI,

MẸ ƠI! 
( Viết nhân NGÀY CỦA MẸ)

Với con,  ngày nào cũng là NGAỲ CỦA MẸ
Vì con thơ bé
con của con thơ bé...
Chúng con bé thơ  trong lòng mẹ suốt tháng năm.

Bàn tay mẹ gân xanh
vỗ về giấc mơ khoai sắn
dìu lấm lem bàn chân con lẫm chẫm
qua bữa đói bữa no.

Mẹ cất lời ru
ru à ơi cái ngủ
ru cái cò quăm hay ăn quà xó chợ
ru sẻn so tiền lưng gạo bị
thìa cháo, lưng cơm, manh áo tầm quần...
Mẹ ru nhọc nhằn
Cho thơ bé chúng con bằng bè bằng bạn.

Với con,
Mẹ là mưa ngày hạn
Mẹ là nắng ngày đông
Mẹ là dòng sông
tuổi thơ con tắm mát
Mẹ là nuộc lạt
buộc con đạo lý làm người.

Mẹ ơi...
bốn mùa mây xanh trời
365 ngày nắng hanh mặt đất
và đêm 
tận đêm củ mài củ mât
Có lúc nào mẹ không bên con?...

Hat Cat 
Ngày của mẹ 14/05/2017

Không có nhận xét nào :