Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

GIỌT KHUYA

GIỌT KHUYA.
( cho Xuan Ho )

Gom củi
nhặt cành
nhen lá khô thổi lửa

Bùng
lửa múa
 sương lá cỏ / long lanh.
hoa nụ hé xanh
cười / lỏn lẻn.

 Lửa tàn
Khuya dè sẻn
dấu đốm than tắt ngủm
đêm.

ngác ngơ
 giọt đen
 Tro lặng.

21/05/

Không có nhận xét nào :