Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

MÌNH ƠI! MẤY ĐỘ TƠ VƯƠNG?

MÌNH ƠI! 
MẤY ĐỘ TƠ VƯƠNG? 

 chiều lạc bến mây
nắng rớt ngang vai tối
em nhặt mớ tà dương bời rối
chuốt sáng lối về anh.
vòm đêm xanh 
ngôi sao  giọt mật
  thẹn thò trăng
 góc khuất 
trốn tìm

đau đáu con tim
nín im tình câm lặng
sân thiền hương thoảng 
mõ cá điểm sương.
  
Mình ơi, mấy độ tơ vương?    

Hat Cat 4/5/2018


Không có nhận xét nào :