Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

TẬP TẦM VÔNG

TẬP TẦM VÔNG

Rủi, may...
cùng tập tầm vông
Tay nào có, tay nào không. Hay là?..
Ỡm ờ.
Thôi, úm ba la! 
Hoá ra có có lại là không không.

Quờ tay tóm lấy mênh mông.
Nèm vèo tất tật xuống sông.
Cả cười.

10/05/2017

Không có nhận xét nào :