Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

CHI TẠI ( viết vui )


Buộc sao trăng
Giây căng
là sợi giây căng
Ai xúi ai cột thăng bằng /- Sợi giây? Mù hoá ra mây

Li ti  nước hạt bám dầy dây leo.
Gió lọt khe đèoVẹt mòn vách đá tai mèo rêu trơn.
Mưa rào trút nước từng cơn
Ai về cùng cốc thâm sơn thì về...

ve gọi rạc hè
Để son đỏ trát lập loè lửa cây.
từ bấy đến nay
Đu giây cũng đã, rút mây cũng từng
đong nước tắm rừng
Đã theo con lũ toạc bung đầm lầy.
mù quấn ngọn cây
Ướt khô manh áo mỏng dầy gối chăn.
cay đắng rau răm
Hàng hàng ngổ trắng, bồng bồng bèo tây

... Trót nghiện men cay
Trách mình 
trót nghiện men cay 
Dạ ngơ ngẩn dạ, lòng ngây ngất lòng.

Là mớ bòng bong
Tơ vò 
là mớ bòng bong 
Trộn mình ta lẫn đục trong nghĩa tình.
Nhớ bóng, thương hình
Duyên tình trói chặt lênh đênh chín chiều.
...
Muôn vàn chỉ tại chữ YÊU, 

Không có nhận xét nào :