Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

TA SỢ

TA SỢ
( cho một ngày giỗ )

Mình ơi, ta sợ mình ơi! 
Nháo nhào gan ruột bời bời nỗi yêu.
  Lòng khô rang ngói nỏ chiều
Mấy tầng luyện ngục lửa thiêu bừng bừng.

Một đời ngậm tủi, nuốt ngừng
Đã dửng dưng, cố dửng dưng một đời.
Cam lòng búp lẻ, cành côi
Nỡ đem phận đất, duyên trời cợt nhau? 

Nguồn trôi.
Sỏi đá mòn đau.
Chập chờn bãi bể nương dâu ngắn dài.
Biết nay nào có biết mai
Dớt dèo tơ nhện thõng ngoài cành tre.

Đục trong bến lú dòng mê
Mưa cơn.
Nước có ngược về đầu sông?

Đau sao đau thắt quặn lòng
Nghe đâu như bão như giông ào về?

Mình ơi! 
Sấm sét tứ bề! 

Hat Cat 
09/05/2016
------------


Không có nhận xét nào :