Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

KHÓC BÀ NGUYỄN THỊ LỘ

Khóc BÀ NGUYỄN THỊ LỘ

Tài sắc làm chi tiếng để đời
Ngàn năm dòng lệ mãi tuôn rơi
Một thân Thiên tử chầu tiên tổ
Trăm mạng con dân đoạn kiếp người
Uất ức kêu trời, trời giả điếc
Oan tình gào bể, bể lờ trôi
Quỳ nghe vọng tiếng hồn văng vẳng
" Vua chúa - hùm beo chớ có chơi"

Không có nhận xét nào :