Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Vịnh TƯỢNG RỒNG TỰ CẮN MÌNH.

Vịnh TƯỢNG RỒNG TỰ  CẮN MÌNH.
tại đền thờ Thái Sư LÊ VĂN THỊNH ( núi Thiên Thai- Gia Bình - BẮC NINH)

Ngắm tượng Rồng thiêng tự cắn mình
Dáng hầu phần uất, mắt dường khinh
Hai tai tinh - điếc phân hư thật
Mấy móng ngắn dài rạch thẳng vênh
Gấm vóc non sông tàn sắc khí
Hiền hoà đất nước nhạt ân tình
Quân vương rẻ rúng thần trung nghĩa
Xã tắc mai ngày ắt nổi nênh!

Không có nhận xét nào :